Lean Bouwen

Een project beheersbaar maken en binnen het gestelde tijdspad, budget én de kwaliteitseisen opleveren: Lean bouwen. Deze bedrijfskundige bouwmethodiek staat lijnrecht tegenover de traditionele manier van werken, waar de hoofdaannemer een gedetailleerde planning maakt waaraan alle partijen zich moeten houden. Als één partij zijn planning niet haalt, lopen alle andere partijen uit. Om deze tegenslagen op te vangen, plant iedereen onnodig veel tijd in. Bij een Lean-project is daar geen sprake van: de vraag van de klant is het uitgangspunt van het bouwproces en een flexibele werkwijze gericht op efficiënter werken staat centraal.

Voordelen

De Jong en Lean bouwen

Een greep uit recente referentiewerken waarin wij in samenwerking met overige ketenpartners Lean bouwen hebben toegepast, zijn: Central Post Lyondellbasell, Theater de Stoep, Oceanco, STC Waalhaven en Fluor Hoofddorp.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.