Binnenklimaat Scholen Vlaardingen

“De coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk schone lucht is in binnenruimtes. Dat besef drong ook door tot de gemeente Vlaardingen, dat ons de opdracht gaf om het binnenklimaat van 18 scholen te optimaliseren.”

Het Project

Leerprestaties hangen niet alleen af van de kwaliteiten van een leerling of leraar, maar ook van de omstandigheden. Dat beseft de gemeente Vlaardingen maar al te goed. De gemeente heeft dan ook de ambitie uitgesproken om veertien basisscholen en vier middelbare scholen te laten voldoen aan de eisen uit het programma ‘Frisse Scholen’ klasse B op ventilatiegebied. Om het binnenklimaat te verbeteren, moet onder meer het volgende gebeuren: het verbeteren van de luchtverversing, het renoveren van de sanitaire voorzieningen en het vervangen van tl-verlichting door zuinige ledverlichting.

De Uitdaging

Naast het tijdsbestek – we hebben twee jaar de tijd om de achttien scholen van een beter binnenklimaat te voorzien – is de voornaamste uitdaging dat we moeten werken in een bestaande situatie. Want de scholen draaien uiteraard gewoon door, zeker na de coronapandemie waarin leerlingen en docenten lang thuis zaten. Dit betekent dat we onze werkzaamheden moeten uitvoeren met zo min mogelijk overlast, zodat iedereen geconcentreerd de lessen kan volgen. Een andere mooie uitdaging is dat we bij dit project verantwoordelijk zijn voor de volledige coördinatie en uitvoering. We zijn hoofdaannemer, wat inhoudt dat de elektrotechnische, sanitaire, bouwkundige en werktuigbouwkundige installaties door ons worden begeleid en uitgevoerd.

Om een werkklimaat te realiseren waarin wij ons werk goed kunnen uitvoeren, maar zeker ook veilig kunnen uitvoeren voor de kinderen, is er een systeem bedacht waarin twee lokalen per week gerenoveerd kunnen worden. Hierdoor wordt de overlast beperkt tot een klein gebied en kunnen wij er goed voor zorgen dat alle werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

Onze Aanpak

Nadat de opdracht aan ons gegund werd, hebben we op alle locaties een inventarisatie gemaakt van de bestaande installaties. Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport met bijbehorend ontwerp. Een ander belangrijk onderdeel van deze opdracht is de communicatie over de werkzaamheden. Om aan de leerlingen uit te leggen wat er op hun school gebeurt, hebben we een aantal video’s opgenomen: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Hierin vertelt één van onze medewerkers – afgestemd op de belevingswereld van de doelgroepen – meer over het hoe en waarom van de werkzaamheden. Deze video’s worden door de scholen verspreid onder ouders en leerlingen. Ook plaatsen we banners op de scholen. Daarnaast geven we gastcolleges om de kinderen bekend te maken met techniek, ventilatie en duurzame oplossingen. We zorgen dus niet alleen voor frisse lucht, maar inspireren we mogelijk ook al jongens en meisjes om ooit bij ons stage te komen lopen. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Het Resultaat

Het project is in volle gang en wordt naar verwachting halverwege 2023 afgerond. Tot dusverre verloopt de samenwerking goed, zowel met de gemeente Vlaardingen als de verschillende scholen. Daarmee borduren we voort op het aanbestedingstraject, waarin we waardering kregen voor onze proactieve houding en het meedenken met de opdrachtgever. ‘Jullie begrijpen wat voor ons belangrijk is en dat geeft vertrouwen,’ zo kregen we te horen. Die mindset houden we de rest van het project graag vast. 

Onze Partners bij dit Project

Bouwkundige aannemer: Aannemersbedrijf Moree BV

Loodgieter: Zondervan BV

Verlichting: Lumeco BV

Leverancier decentrale ventilatieunits: Airmaster BV

Voor het verbeteren van het binnenklimaat van zestien scholen in Vlaardingen waren wij verantwoordelijk voor de volledige coördinatie en uitvoering.

Vacatures

Wil jij ook aan dit soort mooie projecten werken?

Bekijk de vacatures via onderstaande button of stuur een open sollicitatie. We horen graag van je!

Bekijk alle vacatures

Vergelijkbare projecten

Cube Tilburg University

Lees meer

Binnenklimaat Scholen Vlaardingen

Lees meer

GBS De Veerkracht

Lees meer