Mauritshuis

A. de Jong Installatietechniek verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud met storingsopvolging bij het Mauritshuis in Den Haag.

Projectgegevens

Projectbeschrijving

Het Mauritshuis huisvest het Koninklijk Kabinet van schilderijen en is een museum in Den Haag met voornamelijk schilderijen uit de Gouden Eeuw. Het inmiddels geprivatiseerde museum heeft een wereldberoemde verzameling van in totaal 800 schilderijen. Het Rijksmonument aan de Hofvijver is eigendom van de Staat (Rijksvastgoedbedrijf) en behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990.

Projectomvang

Binnen het project Mauritshuis is A. de Jong Installatietechniek verantwoordelijk voor het op basis van regie onderhouden van de klimaatinstallaties, waarin zowel preventief als correctief onderhoud met storingsopvolging is opgenomen. Dit gebeurd op locatie maar ook op afstand. Onderdeel van de dienstverlening is de 24/7 storingsdienst. Dag en nacht staan wij klaar om storingen gericht op te lossen conform voorgeschreven proces- en kwaliteitseisen.

Inhoud en omvang uitgevoerde werkzaamheden

Het technisch beheren, onderhouden en het engineeren en realiseren van functionele aanpassingen aan werktuigbouwkundige installaties, waaronder de CV installaties, koelinstallaties, luchtbehandelingskasten en het gebouwbeheersysteem. Zodanig dat aan de eisen inzake de conditie van de installaties, de beschikbaarheid, de functionering, de werkplekcondities, alsmede aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Uitgangspunten

Binnen het Mauritshuis worden erg hoge eisen gesteld aan het museumklimaat. Wij dragen de zorg dat het binnenklimaat voldoet aan de overeengekomen afspraken en dat de klimaatinstallaties continu beschikbaar en bedrijfszeker zijn. Daarnaast heeft het gebouw grotendeels een publieksfunctie. Wij zorgen dat de omgeving geen hinder of overlast ondervindt tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden.

Neem contact op