ED Controls

ED Controls is een innovatieve applicatie die 100% aantoont dat alle installatieonderdelen volgens de gestelde eisen zijn gemaakt. Via een applicatie op een tablet worden per plattegrond per installatieonderdeel tickets met specifieke controle-eisen opgesteld. A. de Jong Installatietechniek past ED Controls toe bij de vooropnames voor het sluiten van plafonds, inspecties, kwaliteitscontroles en oplevering, zodat er per installatieonderdeel een dossier wordt opgebouwd van ruwbouw, inbedrijfstellen, inregelen tot oplevering.

Signalering via ED Controls

Mocht er iets niet in orde zijn, signaleert ED Controls een verbeter- of opleveringspunt. Na het verhelpen van de zaak wordt een nieuwe status aan het dossier toegevoegd zodat er alsnog 100% kwaliteit en goede werking gegarandeerd kan worden.

Aan dergelijke acties wordt een verantwoordelijke aangewezen om de afwijkingen en/of instructies af te handelen binnen de gestelde tijd. Op deze wijze borgen wij tussentijds dat de kwaliteit gehandhaafd wordt en zijn er bij oplevering geen verrassingen.

Voordelen

De Jong en ED Controls

De Jong heeft bij verschillende projecten gebruik gemaakt van de applicatie. Een zeer makkelijke en snelle manier van communiceren. Voorbeelden van projecten, zijn: Fluor, Oceanco, TU Delft, Theater De Stoep en Sofitel Legend The Grand.

Meer informatie over ED Controls vind je hier.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.