Veiligheidscentrum Sloterdijk

De realisatie van een veiligheidscentrum binnen de nieuwe industriële brandweerpost in het Westelijk Amsterdams havengebied.

Projectgegevens

Projectbeschrijving

Het nieuw te realiseren integrale veiligheidscentrum is een initiatief van Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, Port of Amsterdam en het havenbedrijfsleven. Het doel is om te komen tot een structureel hoger kwaliteitsniveau van calamiteitbestrijding en het vergroten van bedrijfscontinuïteit in de Amsterdamse havens. De nieuwe industriële brandweerpost zal bestaan uit een centrale brandweerkazerne en biedt naast reguliere brandweerzorg een specialistische brandweerzorg aan de leden (bedrijven).

De nieuwbouw bestaat uit drie bouwlagen (begane grond t/m 2e verdieping).

Projectomvang

Het werk bestaat uit het ontwerpen, leveren, monteren en geheel bedrijfsvaardig opleveren van: Hemelwaterafvoer, binnenriolering, waterinstallaties, sanitair, brandbestrijdingsinstallaties, perslucht- en vacuüminstallaties, verwarmingsinstallaties, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties, koelinstallaties, regelinstallaties, elektrotechnische installaties, communicatie- en beveiligingsinstallaties.

Uitgangspunten

Het ontwerp is in bouwteamverband uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Het ontwerp is voorzien van een bronneninstallatie die is aangesloten op warmtepompen en worden gevoed door zonnepanelen op het dak.

De luchtbehandelingsinstallatie is voorzien van warmteterugwinning met een rendement van tenminste 80%. Deze duurzame installatie heeft er samen met de goede isolatiewaarde van het gebouw voor gezorgd dat het veiligheidscentrum gaat voldoen aan de verplichte EPC en nieuwe BENG-eisen die in 2020 ingaan. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Neem contact op