NEN 2767 Conditiemeting

NEN 2767 Conditiemeting

NEN 2767 is een Nederlandse norm waarbinnen conditiescores voor gebouwen zijn vastgelegd. De NEN 2767 conditiemeting is gebaseerd op de aspecten: (brand)veiligheid, gezondheid, kwaliteit van onderhoud, energie en duurzaamheid, maatschappelijk nut en milieu, welke worden beoordeeld van zeer slecht tot uitstekend. Door volgens NEN 2767 te meten ontstaat een objectief, gestructureerd en eenduidig beeld van de huidige conditie (of prestatie) van een gebouw of technisch object(en).

De systematiek leidt tot één integrale inspectierapportage. Deze inspectiegegevens worden in meerjarenplannen en meerjarenbegrotingen verwerkt waardoor u goed inzicht krijgt in de (financiële) status van uw vastgoed en uw benodigde onderhoudsbudget op de korte en lange termijn.

Voordelen

  • Inzicht in de bestaande conditie van bouw- en installatieonderdelen, verslaglegging op basis van behaalde prestatie;
  • Onderhoudskosten worden beheerd en beheerst doordat kosten worden geoptimaliseerd ten opzichte van de kwaliteitsverhouding;
  • Geringe verstoring van het primaire bedrijfsproces: ontzorging van de opdrachtgever.

De Jong en NEN 2767

Voor een goede toepassing van NEN 2767 in het onderhoudsproces, beschikken wij over post-HBO BOEI® gecertificeerde inspecteurs. Dit houdt in dat ons personeel inspecties uitvoeren volgens de RgDBOEI integrale inspectiemethodiek van de Rijksgebouwendienst.

Voor de volgende opdrachtgevers voeren wij beheer en onderhoud uit volgens de NEN2767 norm: WTC Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, DSM Delft, Maatschappelijk Vastgoed Rotterdam, Gemiva en Ronald McDonald Centre Only Friends.

Neem contact op