Bouw Informatie Model (BIM)

Bouw Informatie Model (BIM)

BIM staat voor Building Information Modeling, een werkwijze waarmee alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle samenwerkingspartijen die bij het bouwproces betrokken zijn delen hierin hun bouwinformatie, waardoor informatie continu beschikbaar en actueel is.

Zowel het fysieke ontwerp als het analytische model zijn in het BIM-model geïntegreerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de architect een aanpassing in het ontwerp doet, dat dit voor alle participerende partijen zichtbaar en beheersbaar is. Zo kunnen wijzigingen sneller door alle disciplines verwerkt worden.

3D Theater Spijkenisse-06-11-2013-3 eindresultaat

Voordelen

  • Via het 3D gebouwmodel staan alle partijen in de bouwketen met elkaar in verbinding, waardoor het bouwproces inzichtelijk is en er efficiënter met elkaar wordt samengewerkt;
  • Gevolgen van veranderingen in het ontwerp worden direct inzichtelijk waardoor kostbare fouten tijdens de bouw worden geminimaliseerd;
  • Betere kwaliteit van projecten door ‘vooraf virtueel bouwen’;
  • Snellere doorlooptijd door kortere ontwerp- en bouwtijden;
  • Hergebruik van (deel)modellen leidt tot efficiency.

De Jong en BIM

BIM is een uitstekend instrument in ketensamenwerking en wordt steeds vaker toegepast in de bouwsector. Wij beschikken over onze eigen BIM-specialisten die de nieuwste methoden en technieken nastreven in de daarvoor bestemde software. Projecten die door middel van Building Information Modeling zijn uitgevoerd, zijn: Fluor Hoofddorp, BP Raffinaderij Laboratorium en Theater de Stoep Spijkenisse.

Neem contact op