Warmteterugwinning

Ventilatie met warmteterugwinning is een techniek waarbij warmte uit afgevoerde ventilatielucht wordt teruggewonnen om toevoerlucht mee te verwarmen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. De meest toegepaste technieken zijn de kruisstroomwisselaar, het warmtewiel en het twee-elementensysteem.

De kruisstroomwisselaar

De kruisstroomwisselaar leidt de warme luchtstroom kruislings langs de koude luchtstroom, gescheiden door een dunne geribbelde metaalplaat. Door geleiding vindt warmteoverdracht plaats naar de koude luchtstroom. Het rendement van een kruisstroomwisselaar ligt rond de 50 procent.

Het warmtewiel

Het warmtewiel brengt koude en warme luchtstromen bij elkaar in een wiel. De luchtstromen gaan in tegenovergestelde richtingen het wiel binnen, zodat de warme en koude lucht beide de helft van het warmtewiel vullen. Doordat het wiel langzaam draait – 5 tot 10 omwentelingen per minuut – kan de warme lucht een halve omwenteling lang warmte afgeven aan de kanaalwand. De daaropvolgende halve omwenteling kan de kanaalwand zijn warmte weer afstaan aan de koude lucht. Het rendement van een warmtewiel ligt rond de 70 procent.

Het twee-elementensysteem

Een twee-elementensysteem bestaat uit twee elementen; de verwarmer en de economiser. Die zitten respectievelijk in het toe- en afvoerkanaal. Een ingebouwde circulatiepomp zorgt voor het transport van het warmtemedium. Dit medium neemt de warmte op van de economiser en transporteert het naar de verwarmer. Het rendement van dit systeem ligt rond de 50 procent.

De Jong en warmteterugwinning

Voorbeelden van projecten waar wij warmteterugwinning hebben toegepast, zijn: Fluor Hoofddorp, Theater de Stoep, BP Raffinaderij Hoofdkantoor, Ramada Apollo Hotel en ROC Mondriaan.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.