Uitfasering koudemiddel R-22

Van alle koudemiddelen in de koeltechnische installaties in Nederland draait nog een aanzienlijk deel op het chloorhoudende koudemiddel R-22. Ter bescherming van de ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van (H)CFK, zo ook het koelmiddel R-22, geleidelijk uit te faseren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.

Maatregelen

Door deze uitfasering is het per 1 januari 2015 verboden is om installaties welke het koudemiddel R-22 bevatten bij te vullen. Het is daarmee niet meer mogelijk om het koudemiddel R22 dan wel gemengde koudemiddelen met R22 te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden. Installaties mogen wel verder blijven draaien, maar bij lekkage of storing kunnen er geen handelingen aan het systeem worden verricht, waardoor deze langdurig kan uitvallen.

Welke keuzes heeft u in grote lijnen voor uw installatie(s)?

A) Doordraaien

Voor koelinstallaties met een kleine koelmiddelinhoud, die volgens de NEN2767 in redelijke staat verkeren en waarbij lekkages nog niet eerder zijn voorgekomen, kunt u ervoor kiezen uw installatie door te laten draaien zoals deze nu doet. Echter met het risico voor bovenstaande uitval en de daarmee gepaarde kosten.

B) Ombouwen

Daarnaast kunt u uw installatie laten ombouwen naar een vervangend koudemiddel zonder Chloor of een natuurlijk koudemiddel.

C) Toepassen van een retrofit

Hierbij wordt het bestaande koudemiddel vervangen door een ander koudemiddel dat de specifieke eigenschappen van R-22 het meeste benaderd.

Voordat er een juiste keuze gemaakt kan worden dient er wel een nauwkeurige analyse van uw installatie plaats te vinden i.v.m. het eventueel moeten aanpassen van de leidingen, olie, ventielen etc. Mogelijk volgt uit de analyse dat het raadzamer is om voor een geheel nieuwe installatie te kiezen. Een nieuwe installatie is daarbij 40% tot 70% zuiniger dan uw oude installatie en er zijn subsidies beschikbaar voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen.

Wat kan A. de Jong Groep voor u betekenen?

De medewerkers van de A. de Jong Groep helpen u graag met hun kennis en kunde deze dilemma’s te overwinnen. Het gaat hierbij om de beste oplossing voor uw bedrijfsvoering. Er zijn vele mogelijkheden die moeten worden afgewogen naar toepassing, situatie, bedrijfsvoering, financiële mogelijkheden etc. A. de Jong Groep wil u graag adviseren bij het maken van de juiste keuze voor uw installatie. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Michel van de Rest, via: 010-4468222 of info@dejong.nl.

Vergelijkbare nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Ruim twintig werknemers starten ontwikkeltraject bij onze A. de Jong Academy

24 januari 2022

Maar liefst 21 werknemers van de A. de Jong Groep zijn genomineerd om in 2022 hun kennis te verbreden via onze Academy. Tijdens de kick-off vlak voor de kerstvakantie committeerden zij zich aan twee van onze opleidingen die in januari van start zijn gegaan. De A. de Jong Academy biedt tot halverwege 2022 twee verschillende […]

Lees meer

Project 56.000 met Kai Reus

21 december 2021

Één fiets, één wielrenner en één uur Soms zijn er projecten waar je je ziel en zaligheid in stopt. Omdat het vernieuwt, innovatie ademt en een flinke uitdaging is. Zaken die passen bij het DNA van A. de Jong Groep. Dus toen oud-wielrenner Kai Reus in maart 2018 bekend aangaf zijn rentree te maken, zaten […]

Lees meer

Optimaliseren binnenklimaat scholen Vlaardingen

16 december 2021

Op naar achttien frisse scholen in Vlaardingen! In opdracht van de gemeente Vlaardingen optimaliseren wij in twee jaar het binnenklimaat van maar liefst achttien (!) scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het verbeteren van de luchtverversing, het renoveren van de sanitaire voorzieningen en natuurlijk het vervangen van […]

Lees meer

A. de Jong Groep is aangesloten bij platform 6-25

12 november 2020

Sinds 10 November heeft de A. de Jong groep zich aangesloten bij platform 6-25. Platform 6-25 is een initiatief van FME en VEMW om de industrie in Nederland te helpen om 6 miljoen ton CO2 te besparen in 2025. Dit wil het platform bereiken door het aanbieden van CO2– en energiebesparende technieken en diensten maar […]

Lees meer

Uitbreiding directieteam De Jong Combustion en R&V Engineering

21 augustus 2020

Per 10 augustus jl. is het management team van De Jong Combustion en R&V Engineering versterkt met een nieuwe Managing Director; Ir. Tino Vinkesteijn (57). Vinkesteijn neemt deze rol over van Roel Schreurs die zich, als Sales Director, meer gaat focussen op het verdiepen en verbreden van onze commerciële inspanningen. Met de indiensttreding van Tino […]

Lees meer

Geen recirculatielucht tijdens deze pandemie…. is dit tijdelijk of wellicht blijvend? En wat betekent dat voor mijn installatie en binnenklimaat?

6 augustus 2020

In maart dit jaar kwam van diverse brancheverenigingen (TVVL en REHVA) het (Corona)advies om de recirculatie van de ventilatielucht in gebouwen te voorkomen en hiermee te bewerkstelligen dat er in het gebouw met 100% buitenlucht geventileerd wordt. Grote vraag is: zijn er aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk? Nee, op basis van de huidige […]

Lees meer

Project in beeld: Verbouwing kliniek De Gantel

29 juli 2020

Vernieuwd centrum spoedeisende volwassenenpsychiatrie in Sliedrecht Op 19 mei heeft Yulius de deuren geopend van haar vernieuwde centrum voor spoedeisende psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht. Vanuit deze locatie biedt Yulius al sinds 2012 psychische zorg. In 2018 is besloten om de Yulius klinieken voor acute volwassenenpsychiatrie in Sliedrecht (De Gantel) en Dordrecht (Het Kasperspad) samen […]

Lees meer

De vier belangrijkste trends in de installatietechniek

16 juni 2020

De wereld van installatietechniek staat nooit stil. In tegendeel, hij is volop in beweging! Thema’s als duurzaamheid en automatisering worden steeds belangrijker. Als installatiebedrijf is het daarom zaak klaar te zijn voor de toekomst. We zetten de vier belangrijkste trends voor je op een rijtje. Prefabricage Kosten reduceren en het bouwproces versnellen. Die combinatie is […]

Lees meer

Deze drie projecten van A. de Jong kent iedereen!

15 juni 2020

Door heel Nederland is A. de Jong verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verschillende klimaatsystemen. Daar zitten ook regelmatig gebouwen tussen die nét wat specialer zijn. Projecten die vragen om innovatieve oplossingen. Toch kennen we de volgende gebouwen allemaal. We vertellen over drie bijzondere projecten van A. de Jong Groep in Nederland. Markthal […]

Lees meer