Ruim twintig werknemers starten ontwikkeltraject bij onze A. de Jong Academy

Maar liefst 21 werknemers van de A. de Jong Groep zijn genomineerd om in 2022 hun kennis te verbreden via onze Academy. Tijdens de kick-off vlak voor de kerstvakantie committeerden zij zich aan twee van onze opleidingen die in januari van start zijn gegaan. 

De A. de Jong Academy biedt tot halverwege 2022 twee verschillende ontwikkeltrajecten aan. Het Talentenprogramma richt zich op het versnellen van persoonlijke ontwikkeling. Dertien deelnemers verkennen hun persoonlijke kwaliteiten, groeimogelijkheden en hoe zij die kunnen vervullen binnen de A. de Jong Groep. Door het uitwisselen van visies en werkervaring met andere collega’s vergroten zij hun kennis en gunnen zij zichzelf de mogelijkheid sneller door te groeien binnen onze organisatie. 

Het tweede traject, Leidinggeven aan Verandering, gaat dieper in op het versterken van leiderschapskwaliteiten. De negen deelnemers onderzoeken de impact van leidinggeven en leren hoe zij mensen meekrijgen in een verandering. Zij nemen niet alleen de eigen rol onder de loep, in dit traject kijken zij ook naar doelen van de organisatie en maken zij een plan voor het inzetten van een verandering om deze doelen mogelijkerwijs te bereiken.

‘‘De trainer is een doortastend persoon die je goed weet te triggeren. Door haar enthousiasme vliegt de tijd en houdt ze mij aandachtig bij de lesstof. Ik hoop vooral dat ik door de lessen meer inzicht in mijzelf en anderen krijg, waardoor de samenwerking onderling versterkt’’.

Collin (KAM manager) – Deelnemer aan het traject Leidinggeven aan verandering.

 

Voor de zomervakantie sluiten ze het traject af middels een presentatie aan de directie en ontvangen ze hun diploma.

Met de opleidingstrajecten, seminars en workshops van de A. de Jong Academy richt de A. de Jong Groep zich op het versterken van de organisatie in het algemeen en het ontwikkelen van de kwaliteiten van haar personeel in het bijzonder. 

 

Neem contact op