Optimaliseren binnenklimaat scholen Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen optimaliseren wij de komende twee jaar het binnenklimaat van maar liefst twintig (!) scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het verbeteren van de luchtverversing en van het thermische binnenklimaat, het renoveren van de sanitaire voorzieningen, dakisolatie en glas vervangen en natuurlijk ledverlichting aanbrengen. De complete coördinatie en uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van A. de Jong Installatietechniek b.v. als hoofdaannemer, dit betekent dat de elektrotechnische installaties, sanitaire installaties, bouwkundige en uiteraard de werktuigbouwkundige installaties door ons worden begeleid en uitgevoerd.
Bij het uitvoeren van de maatregelen moet worden voldaan aan de in het bouwbesluit opgenomen eisen voor bestaande bouw (label C) en als ambitie vanuit de gemeente aan de ’Frisse Scholen klasse B‘ eis vanuit het programma ’Frisse Scholen‘. Per school wordt een ontwerp gemaakt waarin is uitgewerkt welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de “Frisse Scholen klasse B” eis op het gebied van binnenklimaat.

De opdracht is aan A. de Jong Installatietechniek b.v. gegund door onze proactieve houding en het actief meedenken met de opdrachtgever. Een mooie uitspraak in de verificatie, door ons als compliment ervaren: ”jullie begrijpen wat voor ons belangrijk is en dat geeft vertrouwen’. In ons plan van aanpak is veel aandacht besteed aan de organisatie rondom en communicatie met alle stakeholders. Dit gaf de gemeente Vlaardingen en de afgevaardigden van het primair en voortgezet onderwijs het vertrouwen om samen met A. de Jong Installatietechniek het binnenklimaat in de scholen aan te gaan pakken. En daar zijn wij hartstikke blij mee! De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, het project zal lopen tot begin 2023.

Wij gaan ervoor zorgen dat alle leerlingen in een goed binnenklimaat kunnen leren. En stilletjes hopen we tijdens dit project op al deze scholen ook een aantal jongens en meisjes te inspireren om bij ons hun stage te komen doen!

Neem contact op