Geen recirculatielucht tijdens deze pandemie…. is dit tijdelijk of wellicht blijvend? En wat betekent dat voor mijn installatie en binnenklimaat?

In maart dit jaar kwam van diverse brancheverenigingen (TVVL en REHVA) het (Corona)advies om de recirculatie van de ventilatielucht in gebouwen te voorkomen en hiermee te bewerkstelligen dat er in het gebouw met 100% buitenlucht geventileerd wordt.
Grote vraag is: zijn er aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?

Nee, op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Hierover is inmiddels veel geschreven, zeker ook in relatie tot besmetting via aerosols.

Veel gebouweigenaren hebben dit advies opgevolgd en hun huisinstallateur gevraagd de instellingen van de regeltechniek aan te passen om aan de bovenstaande wensen van 100% ventilatie met buitenlucht te voldoen. Dit om, zoals ook Florence Nightingale al had ontdekt, zoveel mogelijk verse lucht in de gebouwen te voorzien met als gevolg een zo gezond mogelijke werkomgeving en binnenklimaat. Indien er geen mechanische ventilatievoorzieningen aanwezig zijn is het dan ook aan te raden om, daar waar mogelijk, ramen te openen om aan de gewenste ventilatiebehoefte te voldoen.

Luchtbehandelingssystemen met warmteterugwinning (WTW)

Eerder werd onder andere beschreven hoe onbedoelde recirculatie tot stand komt bij toepassing van een warmtewiel waarmee warmte uit afvoerlucht wordt gehaald om er koude invoerlucht mee te verwarmen. Lekkage door het drukverschil tussen aanvoer- en retourlucht en lekkage die veroorzaakt wordt door de draaisnelheid van het warmtewiel, zorgt ervoor dat recirculatie 25% tot 50% van het ventilatiedebiet kan omvatten. Daarom luidde de aanbeveling om het warmtewiel, indien aanwezig, tijdelijk uit te schakelen, om zo te voorkomen dat virusdeeltjes vanuit de ‘vuile’ afvoerlucht kunnen lekken naar de toevoerlucht.

Warmtewiel lekt gas, geen deeltjes!

Inmiddels werkt REHVA aan een update op de richtlijnen. De hierboven genoemde aanbeveling om warmtewielen uit te schakelen is ingetrokken. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat bij luchtlekkage in een warmtewiel met name gassen worden doorgelaten, maar vrijwel geen deeltjes. Hierdoor is het risico dat virusdeeltjes meeliften op gelekte lucht heel beperkt en kunnen warmtewielen – mits goed ontworpen – gewoon in werking blijven.

Luchtbehandelingssystemen met recirculatie

In de oudere luchtbehandelingssystemen werd vaak gebruik gemaakt van een recirculatiesectie. Hierin wordt retourlucht uit het gebouw (die mogelijk al opgewarmd of gekoeld is) hergebruikt en gemengd met verse buitenlucht, eventueel naverwarmd of -gekoeld en d.m.v. een ventilator, weer toegevoerd naar de verschillende vertrekken of kantoren. Bij dit soort installaties wordt aanbevolen de recirculatie- voorziening volledig te sluiten en met 100% buitenlucht te ventileren.

Echter, er werd ook aangegeven in hetzelfde advies dat dat behaaglijkheidsproblemen kon opleveren. Hoe zit dat nou? Waar komt dat door? Hieronder de uitleg.

De zomersituatie

Als je een deel van de retourlucht uit het gebouw gaat recirculeren en dus in feite hergebruikt in de zomer, betekent dat dat je op een warme dag, de warme buitenlucht mengt met de relatief koele retourlucht waardoor de inblaaslucht al in temperatuur zal zakken en er vervolgens minder gekoeld hoeft te worden om op de gewenste temperatuur in te kunnen blazen en zodoende de koellast/koelbehoefte te kunnen dekken.

Maar… de maximale hoeveelheid koeling (koelcapaciteit) is afhankelijk van de grootte van de koelbatterij en daar zit dan ook de crux. In de berekening en selectie van de luchtbehandelingskast is er mogelijk vanuit gegaan dat een deel van de koelcapaciteit vanuit de recirculatielucht wordt voorzien. De benodigde resterende koelcapaciteit geschiedt met een koelbatterij in de luchtbehandelingskast. En dus? Zonder recirculatie zullen veel systemen koelcapaciteit tekort komen op warme zomerdagen of -weken. Het kan deze zomer in uw gebouw dus iets warmer worden dan dat u graag zou willen.

En hoe zit dat dan in de winter?

Dan wordt het probleem groter. Ook bij de berekening van de verwarmingsbatterij wordt er rekening gehouden met de warme recirculatielucht en wordt de verwarmingsbatterij berekend op basis hiervan. Stel je hebt in totaliteit 200 kW verwarmingsvermogen nodig en er komt 60 kW uit de retourlucht dan zorg je voor een verwarmingsbatterij waarmee je 140kW kunt toevoegen. En ook hier zien we een behaaglijkheidsprobleem aankomen. Aangezien je, in dit rekenvoorbeeld, als het buiten koud wordt 200 kW nodig hebt om te verwarmen en je maar 140 kW ter beschikking hebt (omdat de recirculatie uit staat) bestaat de mogelijkheid dat de ventilatie lucht te koud zal blijven waardoor er in de vertrekken en kantoren koudeklachten ontstaan en het onbehaaglijk wordt.

Conclusie

De behaaglijkheidsproblemen die worden geschetst zijn in de zomerperiode best te overzien. Het wordt te warm op kantoor, maar dat vinden we niet zo heel erg. Gezondheid voorop!

Maar wat als het winter wordt en als het Coronavirus nog steeds in ons land is? Als we dan 100% verse buitenlucht blijven toevoeren, en dat doen we, dan kan het te koud worden en dat is erg vervelend. In sommige installaties kan, zonder aanpassing, zelfs bevriezingsgevaar ontstaan. Daarnaast zijn Aerosols misschien nog wel een belangrijkere reden om zoveel als mogelijk te ventileren. Bijgaand de links om nog wat achtergronden na te lezen over dit thema.

Kortom, laten we gezond blijven en op een juiste manier zoveel als mogelijk is blijven ventileren. Vraag uw installateur om kritisch mee te kijken of er problemen zouden kunnen ontstaan in de winterperiode als u 100% verse buitenlucht wilt toevoeren in uw gebouw.

Nu is er nog tijd om daar wat aan te doen voordat het winter is.

Fijn dat u even gelezen hebt, een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 

Extra links:

https://www.tvvl.nl/l/mailing2/browserview/6499fbad-86ae-403c-a53b-da9eb1e23e48?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=rehva-aanbevelingen-voor-beheer-luchtbehandeling
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/07/goede-ventilatie-hoe-belangrijk-is-dat-766330/
https://medium.com/@codecodekoen/covid-19-superspreading-events-database-4c0a7aa2342b
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

Vergelijkbare nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Oud werknemer nog steeds betrokken bij A. de Jong Groep

23 mei 2023

Gerard van der Linden werkte 45 jaar voor de A. de Jong Groep en ging in 1990, op zijn 60ste (!) met pensioen. Gerard is nu 93 jaar oud en op de foto’s hierbij poseert hij bij een foto van hemzelf uit 1961. Op de zwart-wit foto is, de jonge Gerard, met een collega een proef […]

Lees meer

Deelnemer Alekos blikt terug op A. de Jong Academy ‘Talentenprogramma’.

16 mei 2023

Bij A. de Jong bedenken, bouwen en onderhouden we duurzame klimaatinstallaties. Daarnaast staan we ook voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers, medewerkers en partners. Zij vormen het hart van ons bedrijf, dat niet voor niets al ruim 145 jaar bestaat. A. de Jong vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen. Speciaal daarvoor is […]

Lees meer

A. de Jong Foundation doneert cheque aan Fietsmaatjes Schiedam

1 mei 2023

Evelien Meeuwissen medewerker A. de Jong Groep en bestuurslid A. de Jong Foundation overhandigden vorige week een cheque aan Stichting Fietsmaatjes Schiedam. Benieuwd naar het hele verhaal en die video? Klik dan hier

Lees meer

Geslaagde stage & banenmarkt bij Hogeschool Inholland Rotterdam

26 april 2023

Vorige week heeft A. de Jong Groep deelgenomen aan de stage & banenmarkt ‘Business, Finance and Law’ van Hogeschool Inholland te Rotterdam. Tijdens deze stage & banenmarkt gingen wij in gesprek met studenten van verschillende opleidingen. Het doel van de stage & banenmarkt was om de kloof tussen bedrijven en studenten kleiner te maken. De setting was informeel en laagdrempelig waardoor er echt met de studenten in gesprek kon worden konden gegaan. Stage lopen […]

Lees meer

A. de Jong Groep bereikt een nieuwe mijlpaal!

24 april 2023

Afgelopen maand heeft A. de Jong Groep de certificering van ‘De Veiligheidsladder trede 2’ van de Safety Culture Ladder behaald. Deze certificering is een veelgevraagde eis vanuit de markt. Met dit certificaat bevestigen wij het veiligheidsbewustzijn in alle lagen van onze organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag. We zijn erg tevreden met […]

Lees meer

Het trainingsprogramma ‘Leidinggeven aan de buitendienst’ van A. de Jong Academy is volop bezig!

28 maart 2023

De opleiding is op 2 februari gestart en staat onder leiding van Gerben Willemse van de Vernieuwers. Onze deelnemers volgen tijdens deze opleiding in totaal 7 sessies. Per sessie zal er focus liggen op één specifiek thema. De volgende thema’s zullen gedurende het trainingsprogramma naar voren komen: Op de slotdag zal er een leuke teambuildingsdag […]

Lees meer

A. de Jong Groep verwelkomt 16 nieuwe medewerkers!

17 maart 2023

Maar liefst 16 nieuwe medewerkers hebben we onlangs welkom mogen heten tijdens onze onboarding. Diverse presentaties, een rondleiding door de fabriek en het hoofdkantoor én een gezellige lunch om elkaar beter te leren kennen. Het was geslaagd! We wensen iedereen heel veel plezier in hun nieuwe werk. Ben jij ook toe aan een nieuwe stap? […]

Lees meer

Sporthal De Weeren 100% gasloos!

15 maart 2023

Het project Sporthal De Weeren is onderdeel van Sportpark De Weeren in Amsterdam-Noord. De zaal heeft een vloeroppervlak van 20×40 meter. Daarnaast is er plaats voor 250 toeschouwers en op de eerste verdieping is er een sportcafé. De eigenaar van de sporthal is de gemeente Amsterdam, die ons de opdracht gunde om de werktuigbouwkundige installaties […]

Lees meer

Jerry Goud: ‘Het innovatieve DNA van A. de Jong moet bijdragen aan een duurzame leefomgeving’ 

3 november 2022

Als Directeur Realisatie staat Jerry Goud voor een nieuwe uitdaging. In zijn nieuwe rol binnen de drie vestigingen van A. de Jong Installatietechniek wil hij het innovatieve DNA van het bedrijf verder stimuleren en implementeren. ,,Bij ons efficiënte, duurzame eindproduct moet altijd de kwalitatieve handtekening van A. de Jong zichtbaar zijn.” Jerry begon zijn carrière […]

Lees meer