Geen recirculatielucht tijdens deze pandemie…. is dit tijdelijk of wellicht blijvend? En wat betekent dat voor mijn installatie en binnenklimaat?

In maart dit jaar kwam van diverse brancheverenigingen (TVVL en REHVA) het (Corona)advies om de recirculatie van de ventilatielucht in gebouwen te voorkomen en hiermee te bewerkstelligen dat er in het gebouw met 100% buitenlucht geventileerd wordt.
Grote vraag is: zijn er aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?

Nee, op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Hierover is inmiddels veel geschreven, zeker ook in relatie tot besmetting via aerosols.

Veel gebouweigenaren hebben dit advies opgevolgd en hun huisinstallateur gevraagd de instellingen van de regeltechniek aan te passen om aan de bovenstaande wensen van 100% ventilatie met buitenlucht te voldoen. Dit om, zoals ook Florence Nightingale al had ontdekt, zoveel mogelijk verse lucht in de gebouwen te voorzien met als gevolg een zo gezond mogelijke werkomgeving en binnenklimaat. Indien er geen mechanische ventilatievoorzieningen aanwezig zijn is het dan ook aan te raden om, daar waar mogelijk, ramen te openen om aan de gewenste ventilatiebehoefte te voldoen.

Luchtbehandelingssystemen met warmteterugwinning (WTW)

Eerder werd onder andere beschreven hoe onbedoelde recirculatie tot stand komt bij toepassing van een warmtewiel waarmee warmte uit afvoerlucht wordt gehaald om er koude invoerlucht mee te verwarmen. Lekkage door het drukverschil tussen aanvoer- en retourlucht en lekkage die veroorzaakt wordt door de draaisnelheid van het warmtewiel, zorgt ervoor dat recirculatie 25% tot 50% van het ventilatiedebiet kan omvatten. Daarom luidde de aanbeveling om het warmtewiel, indien aanwezig, tijdelijk uit te schakelen, om zo te voorkomen dat virusdeeltjes vanuit de ‘vuile’ afvoerlucht kunnen lekken naar de toevoerlucht.

Warmtewiel lekt gas, geen deeltjes!

Inmiddels werkt REHVA aan een update op de richtlijnen. De hierboven genoemde aanbeveling om warmtewielen uit te schakelen is ingetrokken. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat bij luchtlekkage in een warmtewiel met name gassen worden doorgelaten, maar vrijwel geen deeltjes. Hierdoor is het risico dat virusdeeltjes meeliften op gelekte lucht heel beperkt en kunnen warmtewielen – mits goed ontworpen – gewoon in werking blijven.

Luchtbehandelingssystemen met recirculatie

In de oudere luchtbehandelingssystemen werd vaak gebruik gemaakt van een recirculatiesectie. Hierin wordt retourlucht uit het gebouw (die mogelijk al opgewarmd of gekoeld is) hergebruikt en gemengd met verse buitenlucht, eventueel naverwarmd of -gekoeld en d.m.v. een ventilator, weer toegevoerd naar de verschillende vertrekken of kantoren. Bij dit soort installaties wordt aanbevolen de recirculatie- voorziening volledig te sluiten en met 100% buitenlucht te ventileren.

Echter, er werd ook aangegeven in hetzelfde advies dat dat behaaglijkheidsproblemen kon opleveren. Hoe zit dat nou? Waar komt dat door? Hieronder de uitleg.

De zomersituatie

Als je een deel van de retourlucht uit het gebouw gaat recirculeren en dus in feite hergebruikt in de zomer, betekent dat dat je op een warme dag, de warme buitenlucht mengt met de relatief koele retourlucht waardoor de inblaaslucht al in temperatuur zal zakken en er vervolgens minder gekoeld hoeft te worden om op de gewenste temperatuur in te kunnen blazen en zodoende de koellast/koelbehoefte te kunnen dekken.

Maar… de maximale hoeveelheid koeling (koelcapaciteit) is afhankelijk van de grootte van de koelbatterij en daar zit dan ook de crux. In de berekening en selectie van de luchtbehandelingskast is er mogelijk vanuit gegaan dat een deel van de koelcapaciteit vanuit de recirculatielucht wordt voorzien. De benodigde resterende koelcapaciteit geschiedt met een koelbatterij in de luchtbehandelingskast. En dus? Zonder recirculatie zullen veel systemen koelcapaciteit tekort komen op warme zomerdagen of -weken. Het kan deze zomer in uw gebouw dus iets warmer worden dan dat u graag zou willen.

En hoe zit dat dan in de winter?

Dan wordt het probleem groter. Ook bij de berekening van de verwarmingsbatterij wordt er rekening gehouden met de warme recirculatielucht en wordt de verwarmingsbatterij berekend op basis hiervan. Stel je hebt in totaliteit 200 kW verwarmingsvermogen nodig en er komt 60 kW uit de retourlucht dan zorg je voor een verwarmingsbatterij waarmee je 140kW kunt toevoegen. En ook hier zien we een behaaglijkheidsprobleem aankomen. Aangezien je, in dit rekenvoorbeeld, als het buiten koud wordt 200 kW nodig hebt om te verwarmen en je maar 140 kW ter beschikking hebt (omdat de recirculatie uit staat) bestaat de mogelijkheid dat de ventilatie lucht te koud zal blijven waardoor er in de vertrekken en kantoren koudeklachten ontstaan en het onbehaaglijk wordt.

Conclusie

De behaaglijkheidsproblemen die worden geschetst zijn in de zomerperiode best te overzien. Het wordt te warm op kantoor, maar dat vinden we niet zo heel erg. Gezondheid voorop!

Maar wat als het winter wordt en als het Coronavirus nog steeds in ons land is? Als we dan 100% verse buitenlucht blijven toevoeren, en dat doen we, dan kan het te koud worden en dat is erg vervelend. In sommige installaties kan, zonder aanpassing, zelfs bevriezingsgevaar ontstaan. Daarnaast zijn Aerosols misschien nog wel een belangrijkere reden om zoveel als mogelijk te ventileren. Bijgaand de links om nog wat achtergronden na te lezen over dit thema.

Kortom, laten we gezond blijven en op een juiste manier zoveel als mogelijk is blijven ventileren. Vraag uw installateur om kritisch mee te kijken of er problemen zouden kunnen ontstaan in de winterperiode als u 100% verse buitenlucht wilt toevoeren in uw gebouw.

Nu is er nog tijd om daar wat aan te doen voordat het winter is.

Fijn dat u even gelezen hebt, een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 

Extra links:

https://www.tvvl.nl/l/mailing2/browserview/6499fbad-86ae-403c-a53b-da9eb1e23e48?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=rehva-aanbevelingen-voor-beheer-luchtbehandeling
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/07/goede-ventilatie-hoe-belangrijk-is-dat-766330/
https://medium.com/@codecodekoen/covid-19-superspreading-events-database-4c0a7aa2342b
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

Vergelijkbare nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Samenwerking A. de Jong Foundation en JINC: Kansen creëren voor de toekomst!

28 september 2023

A. de Jong Foundation is verheugd om aan te kondigen dat de A. de Jong Foundation en JINC de handen ineenslaan om de toekomst van jongeren in regio Rotterdam te versterken!  De A. de Jong Foundation is al lang een voorstander van onderwijs en kansen voor alle jongeren, terwijl JINC bekend staat om zijn onvermoeibare […]

Lees meer

A. de Jong Groep overwint Social Run 2023!

22 september 2023

Van 15 tot en met 17 September hebben 25 medewerkers van A. de Jong Groep meegedaan aan de de Social Run 2023! De Social Run is een jaarlijkse estafetteloop waarbij je met een team van 25 mensen 565 kilometer aflegt in 45,5 uur. Hiermee heeft A. de Jong Groep bijgedragen aan de strijd tegen het stigma rondom psychische aandoeningen en […]

Lees meer

A. de Jong is van start gegaan bij Lamb Weston!

12 september 2023

Het project De productiehal van Lamb Weston in Kruiningen, wereldmarktleider op het gebied van diepgevroren aardappelproducten, krijgt een upgrade en A. de Jong heeft de verantwoordelijkheid om dit te bewerkstelligen. Het betreft een mooi project met diverse uitdagingen. De huidige productiehal is ongeveer 200 meter lang en 50 meter breed. Op dit moment wordt de […]

Lees meer

Leidinggevenden uit de montage ploeg ronden ’training leidinggeven’ succesvol af!

5 september 2023

Op 2 februari 2023 zijn een aantal leidinggevenden van de montageploeg gestart met hun ’training leidinggeven’. De training was bedoeld om de leidinggevenden meer handvatten te geven om de functie nog beter uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door hen inzichten te geven waardoor zij beter in staat zijn te communiceren en te delegeren. Door de […]

Lees meer

Terug naar het begin – Deel 2

31 augustus 2023

We schrijven de donkere dagen vóór kerst 1894 in Scheveningen. Albert de Jong (51) zit achter zijn houten bureau van zijn kantoor aan de toenmalige Torenstraat. De weersverwachting is slecht voor de komende dagen. Niet dat dat erg is, want uitvaren doet zijn vloot van bomschuiten, gelegen op het strand, toch niet in de winter. […]

Lees meer

A. de Jong Groep heeft nieuwe bedrijfskleding!

24 augustus 2023

Heb je het al gezien? Onze collega’s zijn in een nieuw jasje gestoken. En dat hebben we niet alleen bedacht. Samen met een specialist in bedrijfskleding hebben we alle afwegingen gemaakt. Een proces waarin we keuzes maakten over de verschillende soorten materialen, diktes, outfits en ga zo maar door. Het werd echt teamwork doordat we […]

Lees meer

A. de Jong betrokken bij verduurzaming World Trade Center Rotterdam

17 augustus 2023

Het project A. de Jong heeft recentelijk de opdracht gekregen om een grootschalige renovatie uit te voeren op de 23e verdieping van het World Trade Center (WTC) in Rotterdam. A. de Jong is al sinds 2012 als vaste partner betrokken bij het masterplan om het WTC-complex te verduurzamen, met name de hoogbouw. Elk jaar worden […]

Lees meer

A. de Jong Foundation doneert 4.000 euro aan Diergaarde Blijdorp.

3 augustus 2023

De A. de Jong Foundation heeft vandaag met trots aangekondigd dat zij een donatie van 4.000 Euro heeft gedaan aan Diergaarde Blijdorp, één van de meest geliefde dierentuinen van Nederland. Deze schenking is bedoeld ter ondersteuning van het behoud en welzijn van de prachtige ara’s en ibissen die in de dierentuin leven. Arnoud Ras, bestuurslid […]

Lees meer

A. de Jong betrokken bij nieuwbouwproject rondom August Allebéplein

25 juli 2023

Het project A. de Jong neemt de leiding in het aanbrengen van de WKO installatie bij het nieuwbouwproject rondom het August Allebéplein, dat zijn naam dankt aan de beroemde schilder en tekenaar August Allebé uit Amsterdam. In de komende maanden gaat A. de Jong het AAplein voorzien van een WKO installatie. Daarnaast worden er transportleidingen […]

Lees meer