De Jong zet biomassa om in energie

Een economie die draait op biomassa in plaats van op fossiele brandstoffen. Een utopie? Bij de A. de Jong Groep vinden ze van niet. Samen met verschillende partners ontwikkelt De Jong methoden om biomassa om te zetten naar energie. “We willen een actieve bijdrage leveren aan een biobased economy, een duurzame economie met verantwoorde CO2-uitstoot. Enerzijds spelen we actief in op het maatschappelijke thema Duurzaamheid. Anderzijds zetten we stappen vooruit op technologisch gebied”, aldus Fred Melkert, directeur R&D en innovatie bij de A. de Jong Groep.

Power to gas

Nederland heeft de weg naar duurzame energiebronnen gevonden. Er worden steeds meer windmolens geplaatst en particulieren leggen hun daken vol met zonnepanelen. Fred: “Hartstikke mooi natuurlijk, maar als er even geen behoefte is aan elektriciteit gebeurt er niets met de opgewekte energie. Het energieoverschot kan namelijk niet worden opgeslagen. Daar is nu iets op gevonden, namelijk Power to gas. Van elektriciteit naar gas, want gas kun je wel opslaan.” Maar hoe zet je biomassa om in gas? Daarbij spelen onder andere torrefactie en vergassing een rol. In onderstaande animatie wordt het totaalproces duidelijk weergegeven.

Torrefactie van hout

Fred legt uit: “Hout kun je door middel van torrefactie omzetten naar biokool. Getorreficeerd hout laat zich gemakkelijk vermalen tot poeder dat vervolgens wordt samengeperst tot pellets, ofwel biokool. De pellets hebben ongeveer dezelfde eigenschappen als steenkool en dat maakt ze een veel gebruikte bijstookbrandstof in elektriciteitscentrales.” En het proces gaat verder. Van getorreficeerd hout kun je namelijk ook gasvormige componenten maken. Dat gas heet syngas.

Syngas, een veelzijdige grondstof

Syngas is een belangrijke groene grondstof. Het vormt de basis voor onder andere platformchemicaliën waar veel eindproducten mee te maken zijn. Ook speelt syngas een rol bij de omzetting naar biobrandstoffen voor industrie. De processen die hiervoor nodig zijn, hebben zich in de praktijk al eerder bewezen.

Vergassing van getorreficeerd hout

“Op dit moment kunnen we door vergassing van hout al gas maken. Dit gebeurt alleen niet nog niet optimaal, omdat de grondstof geen homogeen product is. Elke boom is immers anders. Getorreficeerd hout is wel een homogeen product en dat maakt het uitermate geschikt om het om te zetten naar gas”, verklaart Fred. “De kwaliteit van syngas kun je verhogen met waterstof. Dit komt vrij bij het splitsen van water. Ook komt tijdens dit proces zuurstof vrij en dat kan weer gebruikt worden in het vergassingsproces. Zo is de cirkel rond.”

Biomassa heeft de toekomst

Op dit moment werkt de A. de Jong Groep aan methoden voor vergassing, zodat het energieoverschot opgeslagen kan worden in de vorm van gas. Fred: “De technieken die we nu ontwikkelen, gaan verder dan de huidige brandertechnieken. We zetten momenteel een flinke stap voorwaarts op het gebied van duurzame technologie. De wereld heeft dit ook nodig. Doordat fossiele brandstoffen op raken en we steeds meer weten over de schadelijkheid ervan voor ons leefmilieu, heeft biomassa de toekomst.”

Vergelijkbare nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Jerry Goud: ‘Het innovatieve DNA van A. de Jong moet bijdragen aan een duurzame leefomgeving’ 

3 november 2022

Als Directeur Realisatie staat Jerry Goud voor een nieuwe uitdaging. In zijn nieuwe rol binnen de drie vestigingen van A. de Jong Installatietechniek wil hij het innovatieve DNA van het bedrijf verder stimuleren en implementeren. ,,Bij ons efficiënte, duurzame eindproduct moet altijd de kwalitatieve handtekening van A. de Jong zichtbaar zijn.” Jerry begon zijn carrière […]

Lees meer

Rutger van der Giessen: ‘Onze wens is groei. Dat is in de huidige arbeidsmarkt een flinke uitdaging.’

Rutger van der Giessen is als Directeur Beheer & Onderhoud (B&O) verantwoordelijk voor de aansturing van drie B&O vestigingen van A. de Jong. In zijn nieuwe rol kan hij zich meer richten op de strategie van het bedrijf. ,,Onze wens is groei. Dat is in de huidige arbeidsmarkt een flinke uitdaging.”  Vijf jaar geleden kwam […]

Lees meer

Ruim twintig werknemers starten ontwikkeltraject bij onze A. de Jong Academy

24 januari 2022

Maar liefst 21 werknemers van de A. de Jong Groep zijn genomineerd om in 2022 hun kennis te verbreden via onze Academy. Tijdens de kick-off vlak voor de kerstvakantie committeerden zij zich aan twee van onze opleidingen die in januari van start zijn gegaan. De A. de Jong Academy biedt tot halverwege 2022 twee verschillende […]

Lees meer

Project 56.000 met Kai Reus

21 december 2021

Één fiets, één wielrenner en één uur Soms zijn er projecten waar je je ziel en zaligheid in stopt. Omdat het vernieuwt, innovatie ademt en een flinke uitdaging is. Zaken die passen bij het DNA van A. de Jong Groep. Dus toen oud-wielrenner Kai Reus in maart 2018 bekend aangaf zijn rentree te maken, zaten […]

Lees meer

Optimaliseren binnenklimaat scholen Vlaardingen

16 december 2021

Op naar achttien frisse scholen in Vlaardingen! In opdracht van de gemeente Vlaardingen optimaliseren wij in twee jaar het binnenklimaat van maar liefst achttien (!) scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het verbeteren van de luchtverversing, het renoveren van de sanitaire voorzieningen en natuurlijk het vervangen van […]

Lees meer

A. de Jong Groep is aangesloten bij platform 6-25

12 november 2020

Sinds 10 November heeft de A. de Jong groep zich aangesloten bij platform 6-25. Platform 6-25 is een initiatief van FME en VEMW om de industrie in Nederland te helpen om 6 miljoen ton CO2 te besparen in 2025. Dit wil het platform bereiken door het aanbieden van CO2– en energiebesparende technieken en diensten maar […]

Lees meer

Uitbreiding directieteam De Jong Combustion en R&V Engineering

21 augustus 2020

Per 10 augustus jl. is het management team van De Jong Combustion en R&V Engineering versterkt met een nieuwe Managing Director; Ir. Tino Vinkesteijn (57). Vinkesteijn neemt deze rol over van Roel Schreurs die zich, als Sales Director, meer gaat focussen op het verdiepen en verbreden van onze commerciële inspanningen. Met de indiensttreding van Tino […]

Lees meer

Geen recirculatielucht tijdens deze pandemie…. is dit tijdelijk of wellicht blijvend? En wat betekent dat voor mijn installatie en binnenklimaat?

6 augustus 2020

In maart dit jaar kwam van diverse brancheverenigingen (TVVL en REHVA) het (Corona)advies om de recirculatie van de ventilatielucht in gebouwen te voorkomen en hiermee te bewerkstelligen dat er in het gebouw met 100% buitenlucht geventileerd wordt. Grote vraag is: zijn er aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk? Nee, op basis van de huidige […]

Lees meer

Project in beeld: Verbouwing kliniek De Gantel

29 juli 2020

Vernieuwd centrum spoedeisende volwassenenpsychiatrie in Sliedrecht Op 19 mei heeft Yulius de deuren geopend van haar vernieuwde centrum voor spoedeisende psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht. Vanuit deze locatie biedt Yulius al sinds 2012 psychische zorg. In 2018 is besloten om de Yulius klinieken voor acute volwassenenpsychiatrie in Sliedrecht (De Gantel) en Dordrecht (Het Kasperspad) samen […]

Lees meer