A. de Jong Academy

Onze werkomgeving wordt steeds complexer; kennis van techniek, communicatieve vaardigheden, bedrijfskundig inzicht en onderhandelingsvaardigheden worden op meerdere niveaus steeds belangrijker. Om onze medewerkers uit te dagen en de ontwikkeling te bieden die zij wensen, of de markt wenst, heeft A. de Jong Groep haar eigen Academy opgericht.

Planmatig opleiden

De A. de Jong Academy biedt diverse programma’s, trainingen en workshops om het personeel van A. de Jong Groep planmatig op te leiden. Op deze manier behouden wij technische vakkennis, ontdekken wij nieuw talent, houden wij kennis up-to-date en zetten wij mensen duurzaam in zodat zij zich kunnen ontwikkelen en iedereen tevreden blijft. Want als onze medewerkers groeien, groeien wij ook!

Talentenprogramma

De A. de Jong Academy is in 2018 officieel van start gegaan met het Talentenprogramma. Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling, professionele excelleren en bedrijfskundige ontwikkeling. Met behulp van een TMA test stellen de medewerkers voorafgaande aan het programma persoonlijke doelen op. Het programma zelf bestaat uit tien bijeenkomsten. De deelnemers werken aan zowel theoretische kennis als praktijksituaties die tot uiting komen in interactieve oefeningen met acteurs.

 

   

 

Leidinggevenden programma

In het 3e kwartaal van 2018 is het leidinggevenden programma van start gegaan. Dit programma is gericht op het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling als leidinggevende. Centraal in dit programma staan de leidinggevenden; zij kunnen het verschil maken tussen een gemiddelde en geweldige organisatie door medewerkers te motiveren en hen de juiste begeleiding te geven om zich te ontwikkelen. Hoe zij dit het beste kunnen aanpakken en welke rol zij hier zelf in hebben, brengt dit programma hun bij!

Kennissessies en workshops

Verder wordt er elk kwartaal een interactieve kennissessie georganiseerd. Dit kan een kennissessie zijn over een heel specifiek technisch onderwerp, maar dit kan ook een algemeen onderwerp zijn, zoals: smart industry of timemanagement. Soms wordt de kennissessie gegeven door een collega en een andere keer door een externe partij. Als medewerker van A. de Jong Groep word je uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Daarnaast organiseert de A. de Jong Academy kennisworkshops om een onderwerp uitgebreider te behandelen. Een voorbeeld hiervan is een workshop over gesprekstechnieken met de focus op de functioneringsgesprekken en het formuleren van SMART doelstellingen.

 

 

Wil je meer weten over de A. de Jong Academy? Neem dan contact op met onze Human Resource afdeling, via: info@dejong.nl.

Neem contact op