Visie/DNA

Visie

Continuïteit staat bij de A. de Jong Groep hoog in het vaandel. Wij richten ons op de lange termijn, maar gaan ook mee met de tijd. Wij innoveren zodat wij voorbereid zijn op de golven van verandering waaraan onze markten zijn blootgesteld. Met onze kennis en ervaring, proactieve instelling, goed opgeleide medewerkers en focus op samenwerking komen wij tot de meest geschikte en vooral duurzame en technisch hoogwaardige oplossingen voor vandaag en morgen.

A. de Jong Groep heeft drie pijlers van ontwikkeling: productontwikkeling, de ontwikkeling van onze medewerkers en de ontwikkeling van onze organisatie. Wij zijn een lerend bedrijf. Professionele ontwikkeling met een persoonlijke benadering, daar staan wij voor. Als onze medewerkers groeien, groeit het bedrijf ook! Dit is de reden dat er binnen De Jong een opleidingsbeleid wordt gehanteerd.

DNA

A. de Jong Groep heeft als familiebedrijf door de jaren heen haar eigen DNA opgebouwd. Het DNA is te verklaren in vier kernwaarden: betrouwbaar, oplossingsgericht, mensgericht en ondernemend. Deze kernwaarden zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen; zij zijn opgenomen in onze bedrijfscultuur, worden gedragen door onze medewerkers en herkend door onze klanten.

Betrouwbaar

Onze klanten hechten veel waarde aan een betrouwbare partner. A. de Jong Groep is een voorstander van eerlijkheid en openheid en handelt daar ook naar. Wij willen bijdragen aan de goede naam en het aanzien van de branches waarvan wij deel uitmaken. Integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid zijn daar belangrijke onderdelen van.

Oplossingsgericht

A. de Jong Groep is een kennis gedreven organisatie en denkt in oplossingen. Of het nu gaat over een vraagstuk voor het binnenklimaat of een verbranding gerelateerde vraag; wij adviseren onze klanten graag, zodat zij kunnen excelleren in hun core business. A. de Jong Groep beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om haar klanten hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden op een wijze die maatschappelijk en economisch verantwoord is.

Mensgericht

Wij hanteren een lange termijn visie: dit houdt in dat wij langdurige, persoonlijke relaties aangaan met onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en partners. Dit uit zich in lange dienstverbanden van onze medewerkers, intensieve samenwerkingen met onze opdrachtgevers en partnerships met onze leveranciers, waarin wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en duurzame overwegingen leidend zijn.

Ondernemend

Wij zijn een stabiele, koersvaste en ondernemende organisatie. Management en medewerkers hechten waarde aan heldere besluitvormingsprocessen, effectieve communicatie en een open informatievoorziening. Daarnaast bouwen wij aan duurzame inzetbaarheid van ons personeel en voeren wij duurzame innovaties door aan de hand van slimme veranderingen in onze producten en ons productieproces. Het creëren van een circulaire economie speelt hierin een steeds grotere rol.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.