Duurzaamheid en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor A. de Jong Groep een manier om een bijdrage te leveren aan de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers en de maatschappij. MVO zit verweven in ons DNA, onze strategie, onze visie en onze missie. MVO is opgenomen in de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering van A. de Jong Groep; onze maatschappelijke activiteiten zijn een afspiegeling van ons bedrijf.

Maatschappelijke verantwoording

Wij vinden het belangrijk om onze MVO normen en waarden, naast de implementatie in onze eigen bedrijfsvoering, verder uit te rollen in onze keten. Wij willen met ons MVO beleid verantwoording afleggen betreft onze balans in de maatschappelijke pijlers: People, Planet en Profit. Wij stellen daarom altijd de vraag: sluit de MVO gedachte van A. de Jong Groep en onze stakeholders op elkaar aan? Onder onze stakeholders verstaan wij:

  • Opdrachtgevers;
  • Leveranciers;
  • De maatschappij.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Via ons MVO Beleid maken wij de duurzame bijdrage van A. de Jong Groep concreet. De ‘waarde’ die een maatschappelijke samenwerking/activiteit oplevert, verdelen wij over drie categorieën: maatschappelijke waarde, economische waarde en/of emotionele waarde. Onze concrete bijdrage uit zich vervolgens in onze:

  • Kernwaarden;
  • Gedragscode;
  • Certificeringen;
  • Producten;
  • Inkoopbeleid;
  • Bijdrage in training en opleiding;
  • Sponsoring.

Een mooi voorbeeld van één van de projecten die wij ondersteunen, is Talentontwikkeling = Topsport.

 

Neem contact op