Frisse School

Een comfortabel binnenklimaat in klaslokalen heeft een positief effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en het onderwijzend personeel. Om de leerprestaties te bevorderen, willen gemeenten en schoolbesturen maar één ding: een zo gezond, energiezuinig en comfortabel mogelijke school, een Frisse School.

Frisse school: thema’s en ambitieniveaus

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2008 het ‘Programma van eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen. Het Frisse Scholenconcept kent vijf thema’s en drie ambitieniveaus. Het werkt hiermee als een menukaart waarin u zelf bepaalt welk klasse u hierin nastreeft (acceptabel, goed of zeer goed). Dit hangt uiteraard af van uw doelstellingen, het type onderwijs of type leerlingen en het beschikbare budget.

De Jong en Frisse Scholen

Het Frisse Scholenconcept maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatie) eisen te formuleren voor het ontwerp van het gebouw en de installaties. Deze maatregelen worden dan in de ontwerpfase geïntegreerd waardoor kosten bespaard kunnen worden. Projecten waar wij het Frisse Scholenconcept hebben toegepast, zijn: Duitse Internationale school, OBS De Plataan, Stanislas college en KDV Beestenboel.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.