DSM Delft

Technisch beheer & onderhoud met grote aandacht voor veiligheid en kwaliteit!

Projectgegevens

Projectbeschrijving DSM Delft

Het project op het productieterrein van DSM Delft Anti Invectives en Food Specialties omvat het technisch beheren, onderhouden, en het engineeren en realiseren van functionele aanpassingen aan werktuigkundige gebouwgebonden- en terreininstallaties zodanig dat aan de eisen inzake de conditie van de installaties, de beschikbaarheid, de functionering, de werkplekcondities, alsmede aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Het productieterrein bestaat uit 84 panden (bedrijfsruimten (kantoren) en productieplants).

Projectomvang

  • Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud (Incl. uitvoeren van preventief onderhoud aan atmosferische gasketels, ventilatorbranders, combiketels en voorraadboilers);
  • Het uitvoeren van functionele aanpassingen;
  • Het technisch beheer van de installaties;
  • Het uitvoeren van nulpuntmetingen;
  • Het uitvoeren van controlemetingen aan installaties of installatiedelen;
  • Het organiseren en laten uitvoeren van de vereiste keuringen;
  • Adviseren t.a.v. energie- en kostenbesparingen/alternatieve energievormen voor de werktuigbouwkundige installaties;
  • Adviseren t.a.v. het verbeteren van de installaties;
  • Aanleveren logboeken, conditie-, voortgangs- en managementrapportages.

Projectbewaking

Beheersing en bewaking van de werkorderstroom, rapportages, logboeken, e.d. werd verzorgd vanuit ons ERP-pakket. Voor specifieke werkzaamheden als NEN 2767 inspecties gebeurde met additionele softwareprogramma’s.

Uitgangspunten

Kwaliteit & Veiligheid

Binnen het referentieproject DSM Delft is het invullen van de specifieke kwaliteitsaspecten ten aanzien van het beheersen en bewaken van de primaire bedrijfsprocessen van de opdrachtgever van cruciaal belang. In nauwe samenwerking verrichtte ons onderhoudsteam, waarvan een ieder VCA VOL gecertificeerd is, op de plant onderhoudswerkzaamheden conform strikt vastgestelde protocollen/werkmethoden op basis van vooraf uitgevoerde risico-inventarisaties.

De Jong op locatie bij DSM Delft

Iedere dag waren er voor DSM twee servicetechnici van De Jong beschikbaar om binnen gestelde respons- en resolvetijden storingen/calamiteiten te beheersen en te verhelpen. Verstoring van R&D processen in laboratoria en productieprocessen kunnen voor onze opdrachtgever grote economische schade opleveren. Wij zorgden dat alle installaties continu bedrijfszeker waren. Binnen ons bedrijf was daarnaast veel aandacht voor de scholing van onze medewerkers om binnen deze specialistische productie-omgeving een gewaarborgde installatiepartner te zijn voor DSM.

Neem contact op