Energiemonitoring

Energiemonitoring

Met energiemonitoring houden wij het energieverbruik van uw werktuigbouwkundige installatie(s) in de gaten. Deze installaties zijn vaak grote energieverbruikers. Met energiemonitoring kunt u de energieverliezen reduceren en zo het energieverbruik verlagen. Daarmee verlaagt u uw energiekosten en vermindert u de uitstoot van broeikasgassen.

De Jong en energiemonitoring

Energiemonitoring doen we bij De Jong in vijf stappen:

  1. Vergaren van data via verschillende metingen;
  2. Een standaard verbruikspatroon definiëren door de vergaarde data uit te zetten in een grafiek;
  3. Monitoren van het daadwerkelijke energieverbruik en dit vergelijken met het standaard verbruik;
  4. De mogelijke verandering in energieverbruik analyseren en wanneer nodig maatregelen treffen;
  5. Doelen vaststellen voor de toekomst.

Vervolgens begint het proces eigenlijk opnieuw: je vergaart weer nieuwe data, wat energiemonitoring een continu proces maakt. Deze controles en metingen worden gedaan vanuit de centrale meldkamer op het kantoor in Schiedam.

Contact us