Contractvormen: van bouwteam tot PPS

Contractvormen: van bouwteam tot PPS

In de markt worden steeds vaker “nieuwe” contractvormen gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. De Jong heeft inmiddels ruime ervaring om in consortia mee te draaien en onze expertise in te zetten om het verschil te maken bij deze contractvormen. Het is van belang om te weten hoe de selectiesystematiek werkt. Met het consortium achterhalen we wat u wenst en verwacht. Ook is het hierbij belangrijk om integraal te denken en te handelen. Wensen van een opdrachtgever zijn vaak op verschillende manieren in te vullen en de optimale oplossing gaat verder dan alleen onze ‘’harde techniek”. Dergelijke contractvormen zijn:

Design & Build (DB)

Bij deze contractvorm draagt de aanbestede partij de verantwoordelijkheid voor het ontwerp tot de realisatie van de installatie/het project.

Design, Build & Maintenance (DBM)

Bij deze contractvorm wordt tevens zorg gedragen voor het onderhoud, waarmee nog meer op de totale levenscyclus van het object wordt gestuurd. Door een meerjarenonderhoudsplan kan er meer worden ingespeeld op duurzaamheidsambities en beperking van de onderhoudskosten.

Design, Build, Maintenance & Finance (DBMF)

In deze contractvorm neemt de opdrachtnemer tevens de financiering van het project op zich. De opdrachtgever blijft het project bekostigen, alleen wordt dit onder overeengekomen prestaties overgenomen door de zorgdragende partij.

Design, Build, Maintenance, Finance & Operate (DBMFO) of PPS

De meest uitgebreide contractvorm is DBMFO: alle bovenstaande verantwoordelijkheden, inclusief alle facilitaire diensten zijn de verantwoordelijkheid van de aanbestede partij. Dergelijke omvangrijke projecten worden vaak toegewezen en uitgevoerd door een consortium.

Contractvorm met één van onze installatiebedrijven

  • Wij zijn inzetbaar in de gehele keten. Als technische dienstverlener kunnen wij alle stappen voor onze rekening nemen, van ontwerp en bouw tot beheer en onderhoud;
  • Met onze ruime kennis en ervaring komen wij altijd tot innovatieve oplossingen voor uw vraagstuk;
  • Wij hebben diverse grote, succesvolle bouwprojecten op onze naam staan, waardoor u verzekerd bent van een betrouwbare partij die beschikt over alle benodigde kennis;
  • Samen met u en andere partijen ontwikkelen we een toekomstbestendig ontwerp, dat u op de lange termijn zorg uit handen neemt en kosten bespaart.

Neem contact op