Duurzame klimaatoplossingen voor kantoren

Duurzame klimaatoplossingen voor kantoren

We moeten er vrijwel allemaal aan geloven. De komende jaren moeten duizenden kantoren in Nederland een duurzame ontwikkeling ondergaan. Dat kan door over te stappen op duurzame energie, je kantoor groener in te richten of door duurzamer te gaan leven. Maar wat houdt duurzaamheid precies in? En wat heeft het meest effect? 

 

Lees meer over duurzame energieoplossingen door A. de Jong Groep

 

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed gebruikt begrip, maar gaat in de kern over het voorkomen van uitputting van de aarde. Duurzaamheid is een ontwikkeling die er op gericht is de huidige generatie te kunnen voorzien in behoeften zonder toekomstige generaties in gevaar te brengen. Kortom, door duurzamer te leven draag je bij aan het behoud van onze planeet. 

Om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, is het verduurzamen van panden, waaronder kantoren, noodzakelijk. In 2023 moet elk kantoorpand in Nederland minimaal energielabel C hebben en in 2030 waarschijnlijk zelfs energielabel A. Naast deze verplichting, vinden steeds meer bedrijven verduurzaming van hun kantoor ook om andere redenen belangrijk. Een duurzaam pand draagt bij aan een positiever imago en werknemers stellen een gezondere omgeving steeds meer op prijs. 

Duurzame kantoorinrichting

Ook als het gaat om het kantoor kent duurzaamheid veel interpretaties. Energiezuinige apparatuur, circulair kantoormeubilair, groene energie en een goede klimaatinstallatie kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan behoud van onze planeet. Maar duurzaamheid kan ook worden gevonden in werknemers, zoals door efficiënt en ergonomisch te werken. Drie zaken waaraan een duurzaam kantoor voldoet: 

1. Duurzaam meubilair

Je kantoor bestaat natuurlijk voor een groot gedeelte uit meubilair. Kies daarom voor meubilair dat een lange levensduur heeft, maar waarbij ook al is nagedacht over het tweede leven. Steeds vaker is kantoormeubilair gemaakt van milieuvriendelijke materialen zonder gevaarlijke stoffen. Ook wordt vaak al nagedacht over de mogelijkheid van 100% recycling, waardoor je bijdraagt aan een circulaire economie.

2. Energiezuinig

Als ondernemer voel je misschien de verantwoordelijkheid zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Dat kan met energiezuinige apparatuur, maar ook door een energiezuinige klimaatbeheersing van je kantoor. Er zijn steeds meer duurzame oplossingen voor verwarming, koeling, ventilatie van je pand, zoals een WKO-installatie of klimaatplafonds. 

3. Gezonde werknemers

Wanneer je als werkgever bijdraagt aan een gezonde werkomgeving, zullen werknemers ook duurzamer inzetbaar zijn. Dat betekent minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende frisse lucht, goede verlichting en goede akoestiek. Ook een goede klimaatinstallatie draagt hier aan bij.

Duurzaamheid & klimaattechniek 

De belangrijkste manier om een duurzaam kantoor te realiseren, is besparing op energie op de korte en lange termijn. Om dit te bewerkstelligen valt met goede klimaattechniek het meeste winst te behalen, maar ligt tevens de grootste uitdaging. Om kantoren zo klimaatneutraal mogelijk te maken, moeten bedrijven zoals A. de Jong creatief en innovatief zijn. Zeker wanneer je een bestaand kantoor gaat verduurzamen. Een paar van onze innovatieve, duurzame energie oplossingen:

Bodemwarmtewisselaar

Bodemwarmte wordt in dit systeem gebruikt als duurzame energiebron. Een mengsel van water en glycol wordt door een systeem van ondergrondse leidingen gepompt, waarna een warmtepomp de warmte uit dit mengsel onttrekt en gebruikt voor de verwarming van het kantoor.  

Warmteterugwinning

De afgevoerde ventilatielucht wordt hierbij ingezet om warmte terug te winnen en de nieuw toevoerlucht te verwarmen.  

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Warmte of koude wordt in de bodem opgeslagen om later te gebruiken. In de zomer wordt het koele grondwater gebruikt om het kantoor te koelen, terwijl het opgewarmde water uit de zomer in de winter wordt gebruikt om het pand te verwarmen.

Klimaatplafonds

Watervoerende leidingen worden aangebracht in metalen panelen aan het plafond. In de panelen zijn rooster geïntegreerd die zorgen voor aan- en afvoer van lucht. Zo wordt de ruimte gekoeld en verwarmd.

 

Ik wil weten hoe duurzaam mijn pand is!

 

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om een kantoorpand te verduurzamen en gebruik te maken van duurzame energiebronnen, om zo de ecologische voetafdruk van het kantoorpand te verkleinen. Van zonne energie tot groen gas en van bio energie tot duurzame bronnen, bij A. de Jong zijn we experts op het gebied van verduurzaming van ieder kantoorpand. Bestaande bouw of nieuwbouw, wij gaan graag op zoek naar de juiste afstemming van duurzame energiebronnen voor uw pand. Meer informatie over verduurzaming op kantoor? Neem contact op. 

 

Neem contact op